Opiskelu

Opiskelu Laulukoulussa muodostuu neljä vuotta kestävistä laulun perusopinnoista (192 osp.) Laulukoulun yhteydessä on mahdollista suorittaa myös musikkialan perustutkinto tai sen osia näyttötutkintona. Perusopintojen lisäksi on mahdollista suorittaa vuoden kestävät erikoistumisopinnot, suuntautumisvaihtoehtoina taiteellinen laulu, laulupedagogiikka tai lauluterapia.

Vierailut ja osa-aikainen opiskelu

Laulukoululla voi opiskella myös osa-aikaisesti ja vapaatavoitteisesti. Voit esimerkiksi viettää vapaavuoden työelämästä tai osallistua lyhyemmälle intensiivijaksolle. Laulukoulun opinnot jo suorittaneet voivat tiedustella mahdollisuutta yksilöllisesti räätälöityihin jatko-opintoihin. Ota yhteyttä ja sovi vierailusta.

 

Opintojen sisältö

Opiskelussa syvennytään koulussa edustetun äänenmuodostuksen menetelmiin ja tietoon lauluun liittyvästä antroposofisesta ihmiskuvasta. Lisäksi opiskellaan yleisiä musiikkitietoja ja -taitoja. Yhteiset esiintymiset ja kuoroprojektit ovat tärkeä osa opiskelua.

Viikko-ohjelma muodostuu seuraavista opinnoista: Lauluharjoituksia päivittäin ryhmässä, yksityistunti laulussa, kuoro- ja yhtyelaulua, säestettyä soololaulua, yhteistunti soololaulussa, musiikinteoriaa ja -historiaa, säveltapailua, yleistä musiikin tuntemusta, laulumetodin opiskelua, antroposofiaa, kansanlaulua, pop-jazzlaulua, laulupedagogiikkaa, sivusoittimen opintoja, esim. piano.

Jaksoaineina: liikunta, eurytmia, maalaus, improvisaatio, lauluterapian perusteet.

Musiikkialan perustutkintoon valmistava koulutus

Laulukoulun opiskelijat voivat erillisen hakumenettelyn kautta suorittaa musiikkialan perustutkintoon valmistavan koulutuksen. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona yhteistyössä Turun konservatorion kanssa. Näyttötutkintoon valmistava koulutus oikeuttaa kelan myöntämään opintotukeen.

Opintovuosi

Opintovuosi on syyskuun alusta toukokuun loppuun. Siihen sisältyvät syysloma, joululoma, hiihtoloma ja pääsiäisloma.

Kieli

Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Opetus käännetään tarvittaessa.

Opettajat

Opettajakunta: Merja Palmu, Judit Bálint ja Risto Suurla. Vierailevia opettajia: Timo Luotonen, Kuniko Hirai, Marja Suurla, Sirkka Suurla ym.

Opiskelijaksi hakeminen

Hakemuksena on käsin kirjoitettu elämäkerta, valokuva ja perustelut opiskelulle ja se osoitetaan Laulukoulun kollegiolle. Hakemukseen liitetään todistusjäljennökset aikaisemmin suoritetuista opinnoista. Hakemuksen perusteella kutsutaan haastatteluun ja laulukokeeseen. Tällöin tulee esittää lääkärin todistus terveydentilasta, josta ilmenee, ettei opinnoille ole terveydellisiä esteitä. Hyväksymisperusteet ovat yksilöllisiä. Haku on mahdollista ympäri vuoden.

On hyväksi, jos hakijalla on kokemusta Werbeck-Svärdströmin lauluäänen koulutustien mukaisista lauluharjoituksista sekä perustiedot antroposofiasta. Ks. Werbeck-Svärdström: Lauluäänen koulutustie (Kirjokanta OY, 1990 Helsinki).

Musiikkialan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvien kohdalla arvioidaan, onko hakijalla mahdollisuuksia tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Tutkinnon perusteisiin voi tutustua Opetushallituksen sivuilla.

Opintomaksu

Opintomaksu on 2500 € vuodessa. Koululla on mahdollisuus opiskelija-asuntoon.

Koulun sijainti

Koulu sijaitsee noin 20 km Seinäjoelta, Pojanluoman vanhan kansakoulun tiloissa keskellä pohjalaista luontoa ja kylämaisemaa.

045