Laulukoulu

Laulukoulun laulunopetuksessa sovelletaan ruotsalaisen laulajattaren Valborg Werbeck-Svärdströmin(1879 – 1972) kehittämää laulumenetelmää, joka muodostaa ajanmukaisen tien lauluun ja perustan laulun käytölle taiteellisessa, pedagogisessa ja terapeuttisessa mielessä. Werbeck-Svärdström työskenteli lauluäänen koulutustien kehittämiseksi yhdessä Rudolf Steinerin (1861-1925) kanssa vuosina 1912-1924.

Tämän työn tuloksena syntyi hengentieteellisesti suuntautunut laulukoulu, jota kutsutaan ’lauluäänen vapauttamisen kouluksi’ (Die Schule der Stimmenthüllung). Nykyisin tämä laulukoulu on levinnyt laajalle ja sen menetelmien parissa työskennellään eri puolilla Eurooppaa ja myös muissa maanosissa. Suomessa tämä toiminta alkoi 70-luvulla. Laulukoulu on perustettu 1990 Lahdessa. Vuodesta 2001 Laulukoulu toimii Ilmajoella.

Laulukoulu tänään

Keskeinen lähtökohta opinnoille on opiskelijan oma musikaalinen ja laulullinen pyrkimys. Jokainen lauluääni ja jokainen lähtökohta on erilainen. Keskeistä työssä on kuuntelun kehittäminen ja oman lauluäänen löytäminen, mutta myös musikaalinen työskentely yhdessä toisten kanssa. Näin syvenevä musikaalinen kuuntelu ohjaa lauluäänen kehitystä lauluharjoitusten avulla.

Oma musikaalinen kehitys ja toisaalta yhteiset musikaaliset projektit muodostavat haastavan vastakohdan, joka nostaa esiin kysymyksen: miten luodaan oikea tasapaino yksilöllisen ja yhteisöllisen välille? Laulukoululle tämä merkitsee jatkuvaa tehtävää löytää ajanmukaisia lähtökohtia ja menetelmiä.

Opiskelu Laulukoulussa etenee opiskelijan yhteistyössä opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa opetussuunnitelman antamissa puitteissa.

007